WERKTERREIN

De ErfgoedWerf adviseert en helpt u bij het behouden en ontwikkelen van erfgoed. Ik gebruik daartoe verschillende instrumenten, zoals toekomstvisies, scenario-ontwerp, haalbaarheidsstudies, bedrijfsplannen, masterplannen, managementplannen en beleidsplannen. Daarbij kies ik verschillende rollen, bijvoorbeeld van adviseur, projectleider, procesbegeleider of supervisor. Ik werk graag in samenwerking met alle belanghebbenden: overheden, bewoners en ondernemers, projectontwikkelaars en corporaties, maar ook de toekomstige gebruikers. Zie de ErfgoedWerf als een bouwplaats, waar betrokkenen cultureel erfgoed behouden en ontwikkelen en waar ik een helpende hand biedt. Op het werkterrein van de ErfgoedWerf vindt u verschillende bouwstenen:

Erfgoedbeleid, bijvoorbeeld

 • Integrale erfgoednota
 • Masterplan, gebiedsdocument
 • Managementplan

Herontwikkeling, hergebruik en herbestemming, bijvoorbeeld

 • Forten
 • Schepen

Onderzoek naar erfgoed, bijvoorbeeld

 • Financiering van instandhouding monumenten
 • Samenwerking tussen erfgoedorganisaties
 • Scenario-ontwikkeling en haalbaarheid ontwikkelplan

Erfgoed in context, bijvoorbeeld

 • Stadshavens en watererfgoed
 • Vestingdorpen
 • Musea en gebiedsontwikkeling

Erfgoed en kwaliteit, bijvoorbeeld

 • Welstand
 • Erfgoedregister

Erfgoedpresentatie, bijvoorbeeld

 • Erfgoedevenementen
 • Erfgoedarrangementen ism erfgoedorganisaties, ondernemers en betrokkenen
 • Sociale media en informatietechnologie
 • PublicatiesComments are closed.