Herbestemming van historische stadshavens

Nederland is hét waterland bij uitstek. Steden en dorpen zijn door water verbonden, bijna elke stad of dorp heeft een haven. Soms zijn ze in onbruik geraakt en vervallen, soms zelfs gedempt. Maar soms ook zijn ze opnieuw tot leven gewekt en zijn het weer de dynamische trekpleisters die het vroeger ook waren.

Gemeenten ontdekken dat dynamische historische stadshavens zorgen voor een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Zij dragen bij aan een aantrekkelijk cultureel, recreatief en economisch klimaat. Ze brengen nieuwe werkgelegenheid en stijging van de vastgoedwaarde. Ze trekken recreanten en toeristen en vertellen over de historie van de gemeente.

Toch blijkt het in de praktijk niet altijd eenvoudig om stadshavens te herbestemmen en er nieuwe functies voor te realiseren. Onbekendheid met de mogelijkheden en de regelgeving en het ontbreken van een visie en strategie zorgen vaak voor verwarring en vertraging. Ik heb de ervaringen in zeven gemeenten verwerkt in het boekje “Herbestemming van historische stadshavens; Handreiking voor gemeenten”. Het boekje is hier te downloaden: www.fonv.nl. Ik adviseer gemeenten die hun stadshavens willen revitaliseren.

Havenmuseum Rotterdam

Comments are closed.