Fort de Gagel

Scenario-ontwerp en haalbaarheidsonderzoek herbestemming Fort de GagelFort de Gagel is één van de zesenveertig forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die loopt van het eiland Pampus tot aan de Biesbosch. De gemeente Utrecht is eigenaar van acht forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waaronder Fort de Gagel. De gemeente wil voor elk van de acht forten een restauratie-, herontwikkelings- en beheerplan maken. In opdracht van de gemeente Utrecht heb ik samen met Anne Visser van BMC een toekomstscenario voor de herontwikkeling van Fort de Gagel ontwikkeld. Als vervolg daarop heb ik een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar het voorkeursscenario. De gemeente Utrecht werkt nu aan de uitvoering.

Voor de oriëntatie op de mogelijkheden voor herbestemming zijn de huidige situatie, de grote ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, het vigerende beleid en de stakeholders in en om Fort de Gagel in beeld gebracht. In werkateliers met betrokken organisaties en omwonenden zijn gewenste functies geïnventariseerd. Dit leverde drie ontwikkelingsvarianten op, waarbij na verdere bespreking één aansprekend voorkeursscenario is uitgewerkt. Door de kenmerken van het fort en de ruimtelijke ontwikkelingen te combineren, krijgen cultuurhistorie, landschap en recreatie meer ruimte.  Dit scenario is vervolgens onderzocht op conceptuele, ruimtelijke, organisatorische en financiële haalbaarheid.

SchetsTheehuis.jpg
Schets3FortDeGagelAaangepast.jpg
Schets1FortDeGagelAquaductAangepast.jpg
PICT0037 sept 2005.jpg
IMG_0898.jpg
A087_WVE_7302 De Gagel 28-3-08.jpg
SchetsTheehuis.jpg
Schets3FortDeGagelAaangepast.jpg
Schets1FortDeGagelAquaductAangepast.jpg
PICT0037 sept 2005.jpg
IMG_0898.jpg
A087_WVE_7302 De Gagel 28-3-08.jpg
SchetsTheehuis.jpg
Schets3FortDeGagelAaangepast.jpg
Schets1FortDeGagelAquaductAangepast.jpg
PICT0037 sept 2005.jpg
IMG_0898.jpg
A087_WVE_7302 De Gagel 28-3-08.jpg

Comments are closed.