WAARDEN

Erfgoed draagt bij aan het behoud van de karakteristiek van steden en landschappen. Erfgoed boeit mensen en versterkt hun binding met een plek. Het gebruiken en benutten van erfgoed levert betekenis, verhalen en verbeelding op. Het verbetert de kwaliteit van de leefomgeving en creëert daarmee waarde.

Erfgoed biedt gebruikswaarde en maakt plekken aantrekkelijk om er te wonen, werken en recreëren. Het biedt belevingswaarde en geeft plekken hun karakteristieke eigenheid en schoonheid. En het biedt toekomstwaarde omdat het cultuur, ontwikkeling en vernieuwing door de eeuwen heen zichtbaar maakt en waardeert. Daarmee heeft erfgoed een cultuurhistorische en ruimtelijke waarde, en daarnaast recreatieve en maatschappelijke waarde, maar zeker ook een functionele en economische waarde. Dat maakt het behouden en gebruiken van erfgoed tot een zeer duurzame bezigheid.

Comments are closed.