Managementplan Grachtengordel Amsterdam

De zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam staat sinds 2010 op de UNESCO Lijst van het Werelderfgoed. Daaraan zijn jaren van voorbereidingen vooraf gegaan. In opdracht van het Bureau Monumenten & Archeologievan de gemeente Amsterdam heb ik het managementplan voor de nominatie geschreven. Het plan bevat de richtlijnen voor het instandhouden van de grachtengordel als Werelderfgoed.

Het managementplan beschrijft de wijze waarop de maatschappelijke, sociaal-culturele en ruimtelijke ontwikkelingen in en rond de grachtengordel worden georganiseerd. Het plan beschrijft de processen die nodig zijn voor een weloverwogen dagelijks beheer, duurzame bescherming en ontwikkeling in de toekomst. Door kansen en bedreigingen te monitoren kan erop worden gestuurd.

Het managementplan is tot stand gekomen door samenwerking en overleg tussen de bestuurlijk verantwoordelijke partijen, erfgoedorganisaties, bewoners, bedrijven en belangengroepen. Het heeft bijgedragen aan een breed draagvlak voor duurzame bescherming van de grachtengordel als Werelderfgoed.

luchtfoto.png
interieur.png
brug.png
gracht.png
afbeelding-managementplan.jpg
afbeelding-amsterdam-plan.jpg
luchtfoto.png
interieur.png
brug.png
gracht.png
afbeelding-managementplan.jpg
afbeelding-amsterdam-plan.jpg
luchtfoto.png
interieur.png
brug.png
gracht.png
afbeelding-managementplan.jpg
afbeelding-amsterdam-plan.jpg

Comments are closed.