Welstand op het water

Al sinds lange tijd stelt de overheid technische en veiligheidseisen aan gebouwen. Om eenheid aan te brengen in de vormgeving van gebouwen is daar later welstandsbeleid aan toegevoegd. De meeste gemeenten hebben naast welstandsbeleid ook monumentenbeleid opgesteld. Sommige  gemeenten willen de welstandstoetsing ook uitbreiden voor water en woonboten, zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Welstandsbeleid te water is een relatief nieuw verschijnsel.Veel gemeenten ontlenen hun ruimtelijke structuur en hun identiteit aan water. In ons waterrijke land zijn steden en dorpen immers meestal ontstaan aan de oever van waterlopen. Voor een evenwichtig stadsbeeld is de harmonie tussen de openbare ruimte, de bebouwing en het gebruik van het water dan ook van belang. De waterstructuren in steden hebben ruimtelijke en cultuurhistorische waarde.Dit geldt voor waterlopen, maar evenzeer voor kades en oevers en voor ligplaatsen en (woon)boten. De aanwezigheid van boten bepaalt immers mede het beeld van havens, grachten en laad- en loswallen. Boten zijn een vitaal en opvallend bestanddeel van een levendig en aantrekkelijk stadsbeeld. Bij de beoordeling van verbouwingen en vervangingen van boten is het dus van belang dat de kwaliteit en zeggingskracht van ingrepen in de openbare ruimte zorgvuldig gewogen wordt en dat waar nodig ook de cultuurhistorie meeweegt. De gemeente Amsterdam heeft mij toegevoegd aan de Commissie voor Welstand en Monumenten als adviseur over schepen, woonvaartuigen en arken: www.welstand.amsterdam.nl.
P1010154.JPG
P1010153.JPG
P1010149.JPG
P1010135.JPG
P1010144.JPG
P1010134.JPG
P1010155.JPG
P1010154.JPG
P1010153.JPG
P1010149.JPG
P1010135.JPG
P1010144.JPG
P1010134.JPG
P1010155.JPG
P1010154.JPG
P1010153.JPG
P1010149.JPG
P1010135.JPG
P1010144.JPG

Comments are closed.