Museumkompas

Musea functioneren in een wereld waarin Informatie en Communicatie Technologie (ICT) een steeds belangrijker rol inneemt. Internet heeft sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw gezorgd voor een wereldwijde toegang tot informatie en kennis over een eindeloze hoeveelheid onderwerpen. Dit heeft gevolgen voor hoe musea met die nieuwe wereld omgaan.

De bezoekers van musea kunnen zichzelf via internet informeren over wat er in musea wordt getoond, vooraf en nadien. Bezoekers verwachten dat musea hen via ICT informeren over en betrekken bij hun collecties en tentoonstellingen. ICT-toepassingen in musea zijn geen gadgets meer,  maar maken steeds vaker een essentieel deel uit van de organisatie en presentatie van musea.

Het project Museumkompas helpt musea om hun weg te vinden in ICT-toepassingen voor musea. Het eerste product dat ErfgoedWerf samen met de Hogeschool Utrecht ontwikkelde is de Museumwijzer. De Museumwijzer onderzoekt de ‘wezensvraag’ van musea: Waartoe is ons museum op aarde? Welke noodzaak vervult dit museum? Hoe dienen wij met ons museum de gemeenschap? Welke functie heeft ons museum in de samenleving? Musea kunnen via een vragenlijst hun maatschappelijke positionering scherper in beeld krijgen en aan de hand daarvan hun strategie over de inzet van ICT-toepassingen bepalen.

Rapport Museumwijzer
[pdf http://www.erfgoedwerf.nl/wp-content/uploads/2013/06/Presentatie-Museumwijzer-5.pdf 604 450]  

Comments are closed.